نیروگاه حرارتی تبریز

مدیریت نظارت بر بهره برداری و تعمیرات نیروگاه حرارتی تبریز

داده برداری و مطالعات میدانی واحد تولید اتیلن دی کلراید

مدیریت نظارت و مهندسی کارگاهی یونیت آب و هوا پتروشیمی دماوند

مهندسی مجدد و تشخیص دلایلی شکست شبکه آب خنک کننده ها

مدیریت نظارت بر طراحی و ساخت و اجرای شهرک ۳۰۰۰ واحدی زیتون ابوغریب-بغداد

اجرا و نصب شبکه آب مجتمع تفریحی و ورزشی محمود آباد

مشاوره و طراحی شبکه لوله های زیرزمینی پالایشگاه اصفهان و محاسبات سرج

مشاوره مهندسی پالایشگاه ۸۰۰۰ بشکه ای پترو یزدان کویر