شرح پروژه

مهندسی، طراحی، ارزیابی مالی و نظارت بر اجرا

  • کارفرماپتروشیمی بندر امام - خوارزمی
  • شروع به کار1393
  • موقعیتخوزستان - ماهشهر

آخرین پروژه ها

مدیریت طرح و مهندسی تفصیلی مرکاپتان زدایی و تصفیه میعانات گازی

مدیریت طرح پروژه بازیافت دی اکسید کربن از گازهای احتراق ریفرمر واحد متانول

نیروگاه حرارتی تبریز

مدیریت نظارت بر بهره برداری و تعمیرات نیروگاه حرارتی تبریز