شرح کار

مشاوره مهندسی، نظارت کارگاهی و بررسی نهایی مدارک مهندسی و سازندگان جهت اجرا و راه اندازی

  • کار فرماپتروشیمی دماوند
  • شروع به کار 1396
  • موقعیتبوشهر - عسلویه

آخرین پروژه ها

نیروگاه حرارتی تبریز

مدیریت نظارت بر بهره برداری و تعمیرات نیروگاه حرارتی تبریز