شرح پروژه

ارزیابی فنی، داده برداری و مطالعات میدانی برای احداث واحد تولید اتیلن دی کلراید

  • کارفرماپتروشیمی آبادان
  • شروع با کار1391
  • موقعیتخوزستان آبادان

آخرین پروژه ها

مدیریت طرح و مهندسی تفصیلی مرکاپتان زدایی و تصفیه میعانات گازی

مدیریت طرح پروژه بازیافت دی اکسید کربن از گازهای احتراق ریفرمر واحد متانول

نیروگاه حرارتی تبریز

مدیریت نظارت بر بهره برداری و تعمیرات نیروگاه حرارتی تبریز