شرح پروژه

ارزیابی فنی، داده برداری و مطالعات میدانی برای احداث واحد تولید اتیلن دی کلراید

  • کارفرماپتروشیمی آبادان
  • شروع با کار1391
  • موقعیتخوزستان آبادان

آخرین پروژه ها

نیروگاه حرارتی تبریز

مدیریت نظارت بر بهره برداری و تعمیرات نیروگاه حرارتی تبریز