شرح پروژه

طراحی شبکه آب رسانی، فاضلاب، تصفیه فاضلاب، برق رسانی، نیروگاه، پمپ بنزین، انبار نفت، بیمارستان و مدرسه

  • کارفرماشرکت ساختمانی سازه های تک ایستای جنوب
  • شروع به کار1392
  • موقعیتابوغریب - بغداد

آخرین پروژه ها

مدیریت طرح و مهندسی تفصیلی مرکاپتان زدایی و تصفیه میعانات گازی

مدیریت طرح پروژه بازیافت دی اکسید کربن از گازهای احتراق ریفرمر واحد متانول

نیروگاه حرارتی تبریز

مدیریت نظارت بر بهره برداری و تعمیرات نیروگاه حرارتی تبریز