شرح پروژه

طراحی ، مهندسی ، ارزیابی مالی و اقتصادی

  • کار فرماپتروشیمی بندر امام ، پتروشیمی فرآورش - (ماد کیمیا فرآیند)
  • شروع به کار1394
  • موقعیتخوزستان - ماهشهر

آخرین پروژه ها

نیروگاه حرارتی تبریز

مدیریت نظارت بر بهره برداری و تعمیرات نیروگاه حرارتی تبریز