شرح پروژه

طراحی ، مهندسی ، ارزیابی مالی و اقتصادی

  • کار فرماپتروشیمی بندر امام ، پتروشیمی فرآورش - (ماد کیمیا فرآیند)
  • شروع به کار1394
  • موقعیتخوزستان - ماهشهر

آخرین پروژه ها

مدیریت طرح و مهندسی تفصیلی مرکاپتان زدایی و تصفیه میعانات گازی

مدیریت طرح پروژه بازیافت دی اکسید کربن از گازهای احتراق ریفرمر واحد متانول

نیروگاه حرارتی تبریز

مدیریت نظارت بر بهره برداری و تعمیرات نیروگاه حرارتی تبریز