شرح پروژه

انجام مطالعات امکان سنجی برای احداث واحد ونیل کلراید مونومر

  • کارفرماپتروشیمی آبادان - برساد سازان کیمیا
  • شروع به کار1391
  • موقعیتخوزستان - آبادان

آخرین پروژه ها

نیروگاه حرارتی تبریز

مدیریت نظارت بر بهره برداری و تعمیرات نیروگاه حرارتی تبریز