شرح پروژه

طراحی و مهندسی و مهندسی خرید و سرویس تامین کالا ، نظارت کارگاهی پروژه احداث نیروگاه برق مورد نیاز پروژه مخازن صادراتی و ذخیره سازی نفت خام در بندر جاسک
  • کارفرماشرکت انرژی امید تابان هور
  • تاریخ شروع پروژه1398

آخرین پروژه ها

مدیریت طرح و مهندسی تفصیلی مرکاپتان زدایی و تصفیه میعانات گازی

مدیریت طرح پروژه بازیافت دی اکسید کربن از گازهای احتراق ریفرمر واحد متانول

نیروگاه حرارتی تبریز

مدیریت نظارت بر بهره برداری و تعمیرات نیروگاه حرارتی تبریز