شرح پروژه

هدف پروژه احداث واحد بازیافت CO2 از گازهای ریفرمر واحد متانول با ظرفیت ۲۰ تن در ساعت جهت تامین بخشی از CO2 خوراک واحد متانول می باشد، انجام این پروژه علاوه بر صرفه اقتصادی و تامین بخشی از خوراک واحد متانول و افزایش میزان تولید، اهداف زیست محیطی را نیز بخاطر عدم انتشار گازهای مضر دنبال می نماید.

  • کارفرماشرکت پتروشیمی فن آوران
  • تاریخ شروع پروژه1401

CO2

CO2

آخرین پروژه ها

مدیریت طرح و مهندسی تفصیلی مرکاپتان زدایی و تصفیه میعانات گازی

مدیریت طرح پروژه بازیافت دی اکسید کربن از گازهای احتراق ریفرمر واحد متانول

نیروگاه حرارتی تبریز

مدیریت نظارت بر بهره برداری و تعمیرات نیروگاه حرارتی تبریز