شرح پروژه

مدیریت و خدمات مشاور نظارت بر بهره برداری و تعمیرات نیروگاه حرارتی تبریز ۸۰۰ مگاواتی

  • کارفرماشرکت نیرو آتیـه صبا
  • تاریخ شروع پروژه1401

نیروگاه حرارتی تبریز

نیروگاه حرارتی تبریز

آخرین پروژه ها

نیروگاه حرارتی تبریز

مدیریت نظارت بر بهره برداری و تعمیرات نیروگاه حرارتی تبریز