شرح پروژه

مدیریت و خدمات مشاور نظارت بر بهره برداری و تعمیرات نیروگاه حرارتی تبریز ۸۰۰ مگاواتی

  • کارفرماشرکت نیرو آتیـه صبا
  • تاریخ شروع پروژه1401

نیروگاه حرارتی تبریز

نیروگاه حرارتی تبریز

آخرین پروژه ها

مدیریت طرح و مهندسی تفصیلی مرکاپتان زدایی و تصفیه میعانات گازی

مدیریت طرح پروژه بازیافت دی اکسید کربن از گازهای احتراق ریفرمر واحد متانول

نیروگاه حرارتی تبریز

مدیریت نظارت بر بهره برداری و تعمیرات نیروگاه حرارتی تبریز